Sørlandspukk AS

Vi leverer kvalitetsgrus og pukk fra vårt grusverk.

(Sprengstein, kult, grov og fin grus, grov og fin pukk).

Åpningstider:

Onsdager kl 7 – 16, eller etter avtale.