Guide

Massetyper

Pukk

Singel og pukk er knust materiale som normalt varierer mellom størrelse 4 til 64 millimeter. 0-stoffet er sortert ut slik at produktet hovedsaklig ikke inneholder støv. Pukk-produkter brukes til drenering, veifundament, fylling, jernbane, betong-tilsetning, underlag for bygg, og tilsetning bak murer for god drenering.

TypeFraksjonBruksområde
Fin Pukk6-16 mmKan brukes rundt alle typer rør og i grøfter for drenering. Massen er selvkomprimerende.
Kan også brukes til toppdekke på plasser og veier.
Grov Pukk16-22 mmKan brukes som bunnlag i grøfter.
Egnet som underlag for veier og parkeringsplasser.
Kult20-64 mmGrov pukk for oppbygging av veier og plasser.
Pukk typer

Grus

Grus er knust materiale som inneholder nullstoffer / finstoffer. Nullstoffene gjør at grusen setter seg bedre enn singel og pukk produkter til grunnen. Dimensjon på materiale ligger normalt mellom 0-32 mm.Grus brukes som drenerende underlag til belegningsstein som bærelag 0-32 mm. Andre formål er å bruke grus istedenfor singel for å dekke der det forekommer stor helningsgrad. Grusen setter seg bedre og vil ikke skli nedover som singel gjør.

TypeFraksjonBruksområde
Fin grus0-6 mmEgnet til toppdekke på parkeringsplasser og veier.
Vil ved komprimering gi et hardt underlag.
Fin vei grus0-12 mmEgnet til avretting av plasser og veier.
Vil ved komprimering gi et hardt underlag.
Forsiktet0-20 mm
Grov vei grus0-32 mmEgnet til avretting av veier og plasser forut for asfaltering. Massen er egnet til komprimering.
Kult0-120 mmEgnet for tilbakefyllingsmasse rundt murer osv.
Egnet til underlag for veier, parkeringsplasser osv.
Grus Typer

Kult

Sprengstein

Murstein